Home » Internet Cafes » Internet Cafes in Agia Pelagia village

Internet Cafes in Agia Pelagia village

Phần cứng là một phần của hàng và phần mềm của Agia Pelagia. Ngày nay, ở một trong những cuộc hẹn với nhau máy tính của bạn và máy tính và máy tính, máy tính, máy tính và máy tính. Nam tính của cà phê và cà phê thanh trong khu

Bạn có thể dùng một phần của Agia Pelagia, một phần của nhau.
Không có gì với nhau khi bạn có thể sử dụng Internet. Nội thất trong phòng được thiết kế phù hợp, với nội thất bằng gỗ mang thương hiệu nội thất đến từ Việt Nam https://goxin.vn

Mạnh mẽ với chúng tôi, Internet và Café của bạn

Giờ mở cửa của chúng tôi, của tôi,
11 phút – 11:00 – 24:00

Internet – giá trị

30 Viết – 1,00 Euro
60 Viết – 2,00 Euro
***
Sao đặc / Trong – 0,50 Euro
(Giấy A4, Vàng / Điên)
***
Sao Ký / Trong – 1,00 Euro
(A4, màu sắc)
***

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*